Logo
Knowledge base
London Chamber Knowledge base
Logo
ویزای توریستی انگلستان

ویزای توریستی انگلستان

ویزای توریستی انگلیس همانطور که از نامش پیداست مخصوص سفرهای توریستی و کوتاه مدت به این کشور است. این نوع ویزا به شما اجازه کار، تحصیل و یا اقامت در انگلستان را نمیدهد و در بهترین حالت به شما اجازه میدهد تا انقضای تاریخ ویزایتان در این کشور بمانید.

 

اگر برای اولین بار است که میخواهید به انگلستان سفر کنید باید برای ویزای 6ماهه اقدام کنید. اگر چندین بار سفر کوتاه مدت به انگلیس داشتهاید میتوانید برای ویزای 2 ساله اقدام کنید و اگر قبلا این ویزا را دریافت کردهایم میتوانید برای ویزای  5ساله اقدام کنید.

مدارک مورد نیاز برای ویزای توریستی انگلیس

نکات بیشتر:

برای مدیران و سهامداران اصل ریز پرینت حساب شرکت و شخصی به زبان التین برای 6 ماه گذشته الزامیست.

اصل و ترجمه رسمی سند ملکی، در صورت اجاره دادن، اصل و ترجمه اجاره نامه

اصل و ترجمه رسمی مدارک شغلی مربوطه از قبیل: گواهی اشتغال به کار که در آن سمت و تاریخ درخواست مرخصی ذکر شده باشد و اینکه آیا این مرخصی با حقوق میباشد یا خیر، جواز کسب، پروانه فعالیت، کارت بازرگانی، لیست بیمه 6 ماه آخر، برگه مالیاتی پرداخت شده، کارت پرسنلی حکم کارگزینی، حکم بازنشستگی، کارت بازنشستگی، پروانه مطب، کارت مهندسی، کارت دانشجویی و …

مدارک میزبان در انگلستان: دعوتنامه به همراه کپی پاسپورت و مدارک اقامتی دعوت کننده، پرینت حساب بانکی، مدارک شغلی و گواهی اشتغال به کار با ذکر درامد، فیش حقوقی، سند ملکی ملک محل اقامت در انگلستان یا اجاره نامه، آخرین برگ مالیاتی پرداخت شده، قبوض پرداختی از قبیل آب برق و گاز و…

در صورت کامل نبودن مدارک شغلی خود از مدارک شغلی همسر هم میتوانید استفاده نمایید.

ترجمه رسمی (دارالترجمه) برای تمامی مدارک فوق کافیست و نیازی به مهر دادگستری و تایید وزارت امور خارجه نمی باشد.

کپی از کلیه صفحات پاسپورت حتی صفحات سفید پاسپورت الزامی است.

این شرکت هیچ گونه فعالیت توریستی ندارد و صرفا جهت اطلاع رسانی شما بازدیدکنندگان  محترم می باشد.