Logo
Knowledge base
London Chamber Knowledge base
Logo
مشاوره صادرات و فرایندهای بازرگانی

امروزه ورود به بازارهای جهانی و خرید و فروش خارجی، یکی از دغدغه های افراد در سطوح مختلف میباشد.اغلب کشورهای جهان به دلیل برخورداری از تنوع محصولات و بهره مندی از مزیت های یکدیگر با یکدیگر روابط تجاری دارند. سهولت برقراری روابط بازرگانی با جهان نیازمند آشنایی با با مراحل ورود کالا، منابع تهیه کالا، آشنایی با شرایط پرداخت، مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی، گشایش اعتبار، انواع بیمه حمل و نقل، بازرسی کالا، اسنادحمل، بارنامه، عدل بندی، گواهی بازرسی و مراحل ترخیص کالا دارد.

چند عامل اصلی می بایست در زمینه ی انتخاب اولیه فروشندگان در زمینه ی خرید های خارجی مورد توجه قرار بگیرند. 

-کیفیت محصول: کیفیت محصول ارائه شده در بحث خرید های خارجی از اهمیت بسیاری برخوردار می باشد. کارآفرینانی که قصد دارند به صورت بلند مدت در بازار موفق باشند می بایست در زمینه ی کیفیت محصول توجه زیادی داشته باشند.

-قیمت محصول: قیمت محصول تمام شده یکی از متغیر های مهم در بحث خرید های خارجی است. یافتن تولید کننده ای که قیمت های مناسب تری را ارائه میدهد یک متغیر مهم برای کارآفرینان است. 

-شهرت برند: متغیر مهم دیگری در زمینه ی خرید های خارجی شهرت برند می باشد. برند های معروف، بیشتر نظر مشتریان را جلب کرده و باعث اعتبار محصول می شوند. 

مرحله ی بعدی در زمینه ی پروسه ی خرید خارجی، بررسی شرکت های انتخاب شده از نظر اعتبار است. 

به منظور اعتبار سنجی کسب و کار های مورد نظر جهت خرید های خارجی، می بایست موارد زیر را در نظر گرفت:

-بررسی ثبت قانونی شرکت مورد نظر 

-بررسی موضوع فعالیت شرکت مورد نظر

-تعداد کارکنان شرکت مورد نظر

-وضعیت مالی شرکت مورد نظر

-بانک ها و موسسات طرف حساب شرکت مورد نظر

-بررسی تعهدات قبلی  شرکت مورد نظر

به منظور دریافت مشاوره در خصوص فرایندهای بازرگانی  و توسعه تجارت با کارشناسان ما در سهاطوس در ارتباط باشید.