Logo
Knowledge base
London Chamber Knowledge base
Logo
ISO 12944 استاندارد رنگ و روغن و جلا

استاندارد ایزو ۱۲۹۴۴ توسط کمیته فنی ISO/TC 35 در مورد رنگ و رنگهای حفاظتی برای سازه های فلزی (روغن جلا) طراحی گردیده است.

فولاد، آهن و به طور کلی تمامی سازه های فلزی بدون محافظت در برابر جو، آب و خاک مورد آسیب قرار می گیرند. برای جلوگیری از این آسیب دیدگی ها لازم است کلیه سازه های فلزی یک سری از الزامات و راه حلها را رعایت نمایند تا طول عمر بیشتری پیدا کنند. استاندارد ایزو ۱۲۹۴۴ تمامی الزامات مورد نیاز رنگ ها و پوششها را برای کسانی که از دانش فنی بالایی برخوردار هستند اجرایی می نماید.

با اینکه استاندارد ایزو ۱۲۹۴۴ مستقیماً به مسائل مالی و قراردادی ارتباطی ندارد اما عدم رعایت الزامات این استاندارد ایزو منجر به خوردگی فلزات و نهایتاً عواقب مالی جدی می گردد.

در استاندارد ایزو ۱۲۹۴۴ یک بیانیه عمومی سلامت، ایمنی و حفاظت از محیط زیست به همراه دستورالعمل های اجرایی آن لحاظ گردیده است. هدف از اجرایی نمودن این استاندارد ایزو در صنعت رنگ و جلا توصیف انواع رنگها، سیستم های رنگی و حفاظت از خوردگی فلزات در برابر هوا، آب و … می باشد.

استاندارد ایزو ۱۲۹۴۴ برای سیستم های رنگی مختلف و در محیط های متفاوت و رنگهایی با دوام متفاوت طراحی گردیده است.