Logo
Knowledge base
London Chamber Knowledge base
Logo
GMP/PDV-FAMI-QS (تولیدات خوراک دام)

GMP/PDV-FAMI-QS (تولیدات خوراک دام)

استاندارد GMP/PDV ، كه قابل اعمال به تولید، حمل و نقل و تجارت مواد غذایی است، به منظور تضمین ایمنی تاثیرات ‌خوراک دام در محصولات غذایی نهایی برای انسان ایجاد شده است(Feed for Food).

تغذیه حیوانات و دامها ارتباط بسیار جدی با زنجیره تولید فرآورده های دامی را ایجاد می کنند. مصرف كنندگان شیر، گوشت و تخم مرغ از تولید كنندگان و فروشندگان انتظار دارند كه محصولاتی سالم و با كیفیت بالا به آنان ارایه دهند. آیین نامه‌GMP– Good Manufacturing Practice در مورد تولید كنندگان و فروشندگان خوراک دام تركیبی، تغذیه حیوانات، مواد پیش تولید و افرودنی و نیز بخش حمل و نقل، انبارش، حمل دریایی، زراعت و نگهداری علوفه و تغذیه دامداری ها کاربرد دارد.

استاندارد GMP چیست؟

آیین نامه اروپایی در رابطه با بهداشت مواد و خوراک دام (183/2005) نیازمندیهای بهداشت و سلامت را برای تمام زنجیره مواد غذایی اعم از مواد اولیه و مواد افزودنی فراهم نموده است.

این آیین نامه:

· تولید و توزیع مواد اولیه پیش تولید، مواد افزودنی و خوراک نهایی دام را جمعا در یك زنجیره غذایی جهانی به هم مرتبط نموده است.

· اصول HACCP (آنالیز مخاطرات و كنترل نقاط بحرانی) را در یك جا جمع آوری كرده است.

· باعث بنیان گذاری روشهای كاری(Codes of practice) در زنجیره تغذیه دام شده است.

بورد تغذیه دام هلند(PDV) و انجمن سیستم کیفیت اروپایی پیش افزودنی های خوراک دام، این الزامات را به منظور پاسخگویی به انتظارات مصرف کنندگان، تولیدکنندگان مواد غذایی و توزیع کنندگان تهیه نموده اند.

ابتدا قوانین  GMPبیانگر الزامات استفاده درست از مواد افزودنی و داروهای دامپزشکی است؛ به علاوه این قوانین خواستار کنترل سطح مواد ناخواسته نظیر فلزات سنگین، سموم و آفت کشها و آفلوتوماکسین می باشند. و نهایتا الزامات جلوگیری از آلودگی سالمونلا در دام را از طریق خوراک دام بیان می دارند.