Logo
Knowledge base
London Chamber Knowledge base
Logo
قوانین سرمایه گذاری در امارات

 

در 23 نوامبر 2020، امارات متحده عربی (امارات متحده عربی) تغییرات خاصی را در قانون فدرال شماره 2 سال 2015 در مورد شرکت های تجاری  (CCL) اعلام کرد که به موجب آن،از جمله اجازه مالکیت 100 درصدی خارجی بر شرکت های ثبت شده امارات را داده است و فرمان شماره 19 فدرال در سال 2018 در مورد سرمایه گذاری مستقیم خارجی را لغو کرده است.

 

بر اساس بررسی مصوبه جدید، روند سرمایه گذاری برای سرمایه گذاری در امارات به طور قابل توجهی تسهیل می شود و همچنین مشارکت بیشتر در مدیریت و هیئت مدیره شرکت، بهبود حاکمیت و شفافیت در مدیریت و انعطاف پذیری بیشتر در اشتراک سهام فراهم می شود. همراه با تغییرات اخیر در شرایط ویزا و قوانین اقامت برای افراد شاغل در زمینه تجاری، فرمان جدید نشان دهنده تعهد مستمر امارات متحده عربی به تشویق سرمایه گذاری بین المللی است و باید سرمایه گذاری مستقیم خارجی بیشتری را در سال های آینده تحریک کند.

به غیر از تغییرات در ماده 10، ماده 151 و ماده 329 قانون مدنی (که شش ماه پس از انتشار این مصوبه در روزنامه رسمی لازم الاجرا می شود)، این تغییرات از 2 ژانویه 2021 لازم الاجرا خواهد بود.

شرکت‌های موجود از زمانی که تغییرات لازم‌الاجرا می‌شوند یک سال فرصت خواهند داشت تا از مطابقت آنها با CCL اصلاح‌شده اطمینان حاصل کنند. این دوره ممکن است توسط کابینه فدرال امارات متحده عربی بنا به توصیه وزیر اقتصاد تمدید شود.

تغییرات

موضع قبلی

ماده 10 جدید الزام داشتن سهامدار بومی را حذف کرده و به جای آن، تشکیل کمیته ای توسط هیئت وزیران برای تعیین فعالیت های دارای ماهیت استراتژیک و حداقل مشارکت محلی مورد نیاز (به عنوان سهامدار و اعضای هیئت مدیره) برای شرکت ها ی درگیر فعالیت های استراتژیک را خواستار شده است.

مشارکت خارجی به 49 درصد محدود شد، زیرا حداقل 51 درصد از سرمایه سهام شرکت‌هایی که به موجب CCL ثبت شده‌اند باید متعلق به سهامداران بومی باشد.

شرط داشتن سهامدار بومی

(ماده 10)

 

 

 

ماده 11 جدید محدودیت های مربوط به شکل قانونی شرکت را برای انجام فعالیت های مربوط به سرمایه گذاری پول برای حساب اشخاص ثالث حذف می کند.

انجام فعالیت های مربوط به سرمایه گذاری پولی برای حساب اشخاص ثالث محدود به شرکت های سهامی بود.

اعمال فعالیت

(ماده 11)

شرکت های با مسئولیت محدود

محدودیت ملیت برداشته شد و یک "شرکت با مسئولیت محدود یک نفر" ممکن است متعلق به سهامدار خارجی باشد.

شرکت‌های با مسئولیت محدود با یک سهامدار محدود به اتباع امارات متحده عربی یا شرکت‌هایی بودند که کاملاً متعلق به اتباع امارات متحده عربی بودند.

شرکت با مسئولیت محدود تک نفره

(ماده 71)

ماده 73 جدید بیان می‌دارد که اساسنامه هر شرکتی که تحت قانون CCL ثبت شده است باید شامل مقررات مکانیزم اختلاف برای اختلافات باشد:

(i) بین شرکت و هر یک از مدیران/مدیران آن، یا (ب) بین سهامداران شرکت.

هیچ الزامی برای گنجاندن مکانیسم حل اختلاف وجود نداشت.

اساسنامه (ماده 73)

مجمع عمومی عادی ممکن است با درخواست سهامدارانی که حداقل 10 درصد از سرمایه شرکت را در اختیار دارند، توسط مدیر شرکت دعوت شود.

مجمع عمومی عادی ممکن است با درخواست سهامدارانی که حداقل 25 درصد از سرمایه شرکت را در اختیار دارند، توسط مدیر شرکت دعوت شود.

فراخوان برای تشکیل جلسه مجمع عمومی

(ماده 92)

دعوت به جلسه مجمع عمومی حداقل 21 روز قبل از تاریخ تشکیل جلسه داده می شود.

دعوتنامه ها باید طبق دستورالعملی که وزیر اقتصاد صادر می کند منتشر شود.

به سهامداران باید به صورت کتبی یا مطابق با فناوری های روز مندرج در اساسنامه اعلام شود.

باید قبل از تشکیل هر جلسه مجمع عمومی به همراه رونوشتی از دعوتنامه به مرجع مربوطه اطلاع داده شود.

امکان تشکیل جلسات مجمع عمومی از راه دور مشروط بر اینکه در اساسنامه شرکت قید شده باشد.

 

دعوت به جلسه مجمع عمومی حداقل 15 روز قبل از تاریخ تشکیل جلسه داده می شود.

اطلاع رسانی جلسات مجمع عمومی

(ماده 93)

حد نصاب جلسات مجامع عمومی با حضور سهامدارانی است که حداقل 50 درصد از سرمایه شرکت را در اختیار داشته باشند.

در صورت عدم حد نصاب، جلسه باید حداقل پنج روز و حداکثر تا 15 روز پس از اولین جلسه،به تاریخ دیگری موکول شود، در این صورت نیاز به حد نصاب نخواهد بود مگر اینکه در اساسنامه انجمن خلاف آن قید شده باشد.

حد نصاب جلسات مجامع عمومی با حضور سهامدارانی است که حداقل 75 درصد از سرمایه شرکت را در اختیار داشته باشند.

در صورت عدم وجود حد نصاب، مجمع عمومی باید ظرف مدت 14 روز از تاریخ اولین جلسه به تاریخ دیگری موکول شود، مشروط بر اینکه سهامدارانی که حداقل 50 درصد سرمایه را در اختیار داشته باشند.

حد نصاب جلسات مجمع عمومی

(ماده 96)

این اصلاحیه، مکانیزمی را برای هر سهامدار برای اخذ حکم دادگاه برای افزایش سرمایه، در شرایط خاص معرفی می کند.

ماده قدیم مکانیزمی ندارد که به سهامداران اجازه دهد در شرایط خاص، سرمایه سهام شرکت را تغییر دهند.

تغییر سرمایه سهام شرکت (Article 101)

شرکت های سهامی عام

کمک‌های غیرنقدی مطابق دستورالعمل‌ها و رویه‌های صادر شده توسط سازمان اوراق بهادار و کالا ارزیابی می‌شود.

کمک های غیر نقدی توسط مشاوران مالی که توسط سازمان بورس و اوراق بهادار و کالا تایید شده اند، ارزیابی می شود.

کمک های غیرنقدی

(ماده 118)

این اصلاحیه حداکثر تعداد اعضای غیر سهامدار هیئت مدیره را حذف می کند.

مجمع عمومی می تواند تعدادی افراد مجرب غیر از سهامداران شرکت را در هیأت مدیره منصوب کند مشروط بر اینکه این اعضا از یک سوم تعداد اعضای تعیین شده در اساسنامه شرکت تجاوز نکند.

انتخاب اعضای هیئت مدیره

(ماده 144)

هیأت مدیره باید بر اساس دستورالعمل تعیین شده توسط کمیته تشکیل شده طبق ماده 10، تشکیل شود.

رئیس و اکثریت هیئت مدیره باید اتباع امارات متحده عربی باشند.

تابعیت اعضای هیئت مدیره
(ماده 151)

این اصلاحیه محدودیت را حذف می کند و چنین محدودیتی اکنون فقط برای مؤسسات مالی تحت نظارت بانک مرکزی امارات اعمال می شود.

کلیه شرکت های سهامی از دادن وام به اعضای هیئت مدیره خود محدود هستند.

ممنوعیت اعطای وام به

اعضای هیئت مدیره

(ماده 153)

تبدیل شرکت ها

این اصلاحیه به یک شرکت اجازه می دهد تا با اخذ تاییدیه های لازم به شرکت سهامی عام تبدیل شود:

فروش حداکثر 70% سرمایه سهام آن از طریق پذیره نویسی عمومی

افزایش سرمایه و عرضه سهام جدید برای فروش از طریق پذیره نویسی عمومی

شرکتی که پیشنهاد تبدیل به شرکت سهامی عام را دارد می تواند حداکثر 30% سرمایه سهام خود را به صورت سهامی عام بفروشد.

فروش سهام پس از تبدیل (ماده 279)

شرکت های خارجی

این ماده به کلی ملغی شده و الزام به داشتن نماینده ملی برای شعب خارجی در امارات از بین رفته است.

شرکت خارجی با شعبه در امارات موظف به تعیین نماینده ملی می باشد. نماینده ملی باید تابعیت امارات متحده عربی یا شرکتی باشد که کاملاً متعلق به اتباع امارات است.

شعبه های شرکت های خارجی (ماده 329)