Logo
Knowledge base
London Chamber Knowledge base
Logo
استاندارد FPO mark

علامت FPO یک علامت گواهی است که بر روی تمام محصولات میوه فرآوری شده فروخته شده در هند، از جمله نوشیدنی های میوه ای بسته بندی شده، مرباهای میوه، کدو حلوایی، ترشیجات، محصولات میوه کم آب و عصاره های میوه الزامی است. این الزام مطابق با قانون استاندارد و ایمنی مواد غذایی در سال 2006 است. وجود علامت FPO به مصرف کنندگان اطمینان می دهد که محصول در یک محیط بهداشتی و ایمن تولید شده است و مناسب بودن آن برای مصرف را تأیید می کند.

این استانداردها از سال 1955 تحت قانون سفارش محصولات میوه، که نام خود را از آن علامت گرفته است، اعمال شده است. با این حال، تنها پس از اجرای قانون ایمنی و استانداردهای غذایی در سال 2006 بود که علامت FPO اجباری شد. اخذ مجوز FPO برای ایجاد صنعت فرآوری میوه در هند ضروری است. وزارت صنایع فرآوری مواد غذایی دولت هند مسئول تدوین استانداردهای لازم و صدور نشان FPO است.

الزامات مشخص شده توسط FPO شامل موارد زیر است:

ظروف و برچسب گذاری: دستورالعمل های مربوط به انواع ظروف و استانداردهای برچسب گذاری برای محصولات میوه.

محدودیت های فلزات سمی: حدود قابل قبول فلزات سمی در محصولات میوه را برای اطمینان از ایمنی مصرف کننده مشخص می کند.

فهرست رنگ‌های خوراکی بی ضرر مجاز: فهرستی از رنگ‌های غذایی که برای استفاده در محصولات میوه ایمن در نظر گرفته می‌شوند را ارائه می‌کند.

محدودیت برای نگهدارنده های مجاز: برای حفظ کیفیت و ایمنی، محدودیت هایی را برای مقدار نگهدارنده مجاز در محصولات میوه تعیین می کند.

سایر افزودنی های مجاز: انواع و مقادیر سایر افزودنی های مجاز در محصولات میوه را مشخص می کند.

در زیر، مدارک ضروری است که باید هنگام ارسال درخواست به وزارت فرآوری مواد غذایی در هند ارائه شود:

نام محصول

 نام متقاضی

  نام شرکت یا شرکت

 آدرس متقاضی

نمونه محصول

 

تاریخ به روز رسانی : دوشنبه،27 آذرماه 1402