• 21:36

  تهران

 • 18:06

  لندن

 • 22:06

  دبی

 • 02:06

  شانگهای

 • 20:06

  ترکیه

استاندارد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت مواد غذایی ISO22000/Fssc22000

استاندارد مدیریت ایمنی و بهداشت مواد غذایی (ISO 22000) چیست ؟

این استاندارد برای فراهم کردن استانداردهایی برای سیستم مدیریت غذا تدوین شده است. غذا قبل از رسیدن به دست مصرف کننده از مراحل مختلفی از قبیل رشد، تولید، انبارش و حمل و نقل می گذرد. هدف این استاندارد جلوگیری از ایجاد خطرات مختلف برای غذا است و اطمینان ایجاد می کند که مواد غذایی سالم هستند.
سازمانهایی که به استانداردهای ISO نزدیک هستند می توانند گواهی کنند که یک سازمان شیوه های ایمنی استاندارد را اجرا و برقرار کرده است .

الزامات  ISO 22000

وقتی یک شرکت گواهینامه  ISO 22000 دریافت می کند، شرکت باید نشان دهد که می تواند یک سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی را ایجاد و نگهداری کند.همچنین باید الزامات قانونی مرتبط با منطقه با کشورش را رعایت کند. به علاوه باید نشان دهد که الزامات ایمنی ماده غذایی مورد انتظار مشتری رعایت می کند.
دریافت گواهینامه بر اساس این استاندارد ، رویکرد سازمان را از شیوه سنتی آزمون کیفیت به شیوه تفکر پیشگیرانه سوق می دهد.این استاندارد رویکردی سیستماتیک در اختیار شرکت قرار می دهد که کلیه جنبه های زنجیره غذا، از خرید مواد خام تا مصرف نهایی در رستوران، تهیه غذا ( CATERING ) ، تولید تجهیزات، ماشین آلات و مواد شیمیایی، و بخش خدمات نظیر کنترل آفات،شستشو، حمل و نقل و تدارکات را تحت پوشش قرار می دهد. استاندارد  ISO 22000 با دیدگاه انطباق و سازگاری با سایر استانداردهای بین المللی سیستم مدیریت  ISO 9001  طراحی  شده است. بنابراین این استاندارد برای هماهنگی و یکپارچه شدن با سیستمهای مدیریت موجود، ایده آل می باشد.
استاندارد  ISO 22000  می تواند در تمامی سازمان ها  شرکتهایی که به طور مستقیم و غیرمستقیم در زنجیره غذایی دخیل هستند، مورد استفاده قرار می گیرد. این استاندارد به سازمان امکان ارزیابی و نشان دادن مطابقت محصول در رابطه با ایمنی مواد غذایی و کنترل خطرهای مرتبط با ایمنی مواد غذایی را میسر می سازد.

گواهینامه

می تواند برای هر بخشی از زنجیره غذایی اتفاق  ISO 22000 تصمیم گیری برای اجرای استاندارد بیافتد. یک شرکت که ” ذبح دام” انجام می دهد یک انتخاب بدهی است برای دریافت گواهینامه ، زیرا با خطرات ایمنی بیشتری مواجه است، بنابراین کشتارگاه فقط یک نقطه از زنجیره غذایی است.یک گروه پژوهشی  PRAXIOM های بیشتری به فواید استاندارد ایمنی نیاز دارند.بر اساس نتایج تحقیق سود می برند شامل مزارع شیلات گاوداری، فراوری مواد گوشتی،تولیدکنندگان مواد کنسروی یا منجمد ISO 22000 گواهینامه شده، تولید کنندگان نوشیدنی ها هستند. از سایر گروهایی که از این استاندارد سود می برند می توان به رستورانها، خانه سالمندان،بیمارستانها، فروشگاههای مواد غذایی، خطوط هوایی و کشتی های مسهفری اشاره کرد. این گروهه اماکن آشکاری هستندکه گواهینامه دریافت می کنند ولی سایر صنایع نیز می توانند از منافع این استاندارد بهرهمند شوند. شرکتی که ظروف مواد غذایی تولید می کند یا شرکتی که دستمال سفره تولید می کند و شرکتی که مواد غذایی را بسته بندی می کند ،هر کدامشان با خطرات ایمنی مواد غذایی در ارتباط هستند و باید آن را در نظر بگیرند.

قابلیت ردیابی
هنگامی که یک مسئله ایمنی غذا رخ می دهد، شناسایی منشا و جاییکه این مشکل اتفاق افتاده استببسیار دشوار است.ممکن است آلودگی در مزرعه، هنگام حمل و نقل به محل بسته بندی، در انبار نگهداری محصول یا در فروشگاه رخ داده باشد. یک مفهوم کلیدی در استاندارد ISO 22000 وجود دارد که اطمینان حاصل می کند که علت ریشه ای موضوعی را می توان با ایجاد یک سیستم ردیابی چرخه عمر ماده غذایی از ابتدا تا مصرف کننده پیگیری کرد. به عنوان مثال اگر یک شرکت از ۲۰ گاو داری شیر دریافت می کند و یک ریسک بوسیله یک تأمین کننده شناسایی شود، آن شیر می تواند از زنجیره مواد غذایی حذف خواهد شد ، با داشتن فرایندهایی که محصول نا سالم را از بقیه جدا می کند، شرکت می تواند ریسک مالی ناشی از موضوع را کاهش دهدو ممصرف کنندهرا از آن محفوظ دارد.

در سال ۲۰۰۹ موضوعی به استاندارد ISO 22000 اضافه شده است . خصوصیات جدید  ISO/TS 22002:2009 نام گرفته است و برای ایجاد برنامه های پیش نیازی در زنجیره غذایی تدوین شده است. به عنوان مثال، یک شرکت ممکن است برای تست محصول ورودی برنامه تی ایجاد کند تا آلودگی ها را شناسایی نماید و یا ممکن است مواد غذایی را به صورت تفکیک شده نگهداری نماید تا احتمال انتشار آلودگی را کاهش دهد. آلودگی می تواند رخ دهد زیرا یک سیستم پیش نیاز در محل موجود نبود.استانداردها اجرا می شوند تا پتانسیل ایجاد خطر ایمنی مواد غذایی را کاهش دهند.

مزایای دریافت ISO 22000 شامل موارد زیر است:
ارتباط بیت تولیدکننئه، توزیع کننده و فروشندگان را بر قرار می کند. این استاندارد به همه آگاهی می دهد که در برابر انتشار آلودگی از طریق میوه ها و سبزیجات به مصرف کننده اطلاع رسانی کنند و پاسخگو باشند. قابلیت ردیابی محصول یکی از قوانین و الزامات ISO 22000 است. همچنین اجازه می دهد که گروهی از مصرف کنندگان را که ممکن است از آلودگی تحت تاثیر قرار گرفته باشند را شناسایی کند.

دفتر تهران: سهروردی شمالی- انديشه اصلی- نبش انديشه 6- پلاک 23
تلفن: 88471412 - 88471404 - 88471400 (021) - فاکس: 88440081 (021)

دفتر مشهد: بلوار فردوسی- نبش چهارراه فرامرز عباسی- مجتمع تجاری دهقان- طبقه سوم- واحد شماره 1
تلفن: 36068268 - 36068264 - 36068262 (051) - فكس: 36055477 (051)
تلفن مشاوره: 9099071741 (تلفن مشاوره بدون پیش شماره و تماس تنها از طریق تلفن ثابت امکان پذیر می باشد.)
Copyright © 2007 SohaToos. All rights reserved.
Design and Developed by: GreenWeb