سومین نمایشگاه توانمندیهای صنایع کوچک

سومین نمایشگاه توانمندیهای صنایع کوچک

دستیابی به رشد اقتصادی نیازمند توسعه تکنولوژی است که برگزاری نمایشگاه های تخصصی در حوزه صنعت ، بستر بسیار مناسبی را بمنظور تبادل تجربیات،انتقال اطلاعات و همچنین زمینه استفاده از دستاوردهای نوین را برای صنعتگران و تولیدکنندگان فراهم می سازد.

شماره تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر: 02188471400

شماره تماس 24 ساعته: 09127136831

30 دی تا 3 بهمن ماه 1400