نمایشگاه ملی صنایع دستی

سی و چهارمین نمایشگاه ملی صنایع دستی

صنایع دستی لوازمی هستند که قرار است مورد استفاده قرار گرفته و کهنه و پوسیده شوند. مورد استفاده آن ها بیش از یک تزئین ساده است. صنایع دستی اغلب کارهای فرهنگی و رسومی تری تلقی میشوند زیرا به عنوان بخشی از ملزومات زندگی روزمره مطرح هستند. این نمایشگاه، میزبان مهمترین صنعتگران ماهر می باشد تا محصولات دست ساز فوق العاده ارزشمندی را ایجاد و به نمایش بگذارند.

شماره تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر: 02188471400

شماره تماس 24 ساعته: 09127136831

1 تا 4 شهریور ماه 1400