شرکت  سهاطوس با اخذ مجوز رسمی از سازمان توسعه تجارت ایران اقدام به برنامه ریزی جهت اعزام هیأت به کشور انگلستان

همزمان با نمایشگاه های Foodex و Food And Drink Expo بیرمنگام نموده است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه شرایط ثبت نام با کارشناسان شرکت سهاطوس تماس حاصل فرمائید.