• 18:05

  تهران

 • 14:35

  لندن

 • 18:35

  دبی

 • 22:35

  شانگهای

 • 16:35

  ترکیه

رضایت مشتری -راهنمایی هایی برای نظارت و اندازه گیری ISO 10004

بقای یک سازمان به میزان سود وابسته است و سود آوری شرکت با میزان فروش و تعداد مشتریان ارتباط مستقیمی دارد. یکی از عناصر کلیدی موفقیت سازمانی رضایت مشتری از سازمان و محصولات آن است. بنابراین نظارت و اندازه گیری رضایت مشتری ضروری است. اطلاعات به دست آمده از نظارت و اندازه گیری رضایت مشتری می تواند به شناسایی فرصت ها و بهبود راهبردها، محصولات، فرآیندهای سازمان و ویژگی هایی که توسط مشتریان ارزش گذاری شده و تحقق هداف سازمان کمک کند. این چنین بهبودهایی موجب تقویت اعتماد مشتری و سایر منافع تجاری دیگر می شود.
استاندارد ایزو ISO 10004راهنمایی هایی را در زمینه تعریف و اجرای فرآیندهای شناسایی و اندازه گیری رضایت مشتری فراهم می کند.
سازمان برای رسیدن به این اهداف بایستی اقدامات زیر را انجام دهد:

 مدیریت باید پیش قدم شده و مانند هر سیستم مدیریت دیگری از آن حمایت نماید.


سری استاندارد بین المللی ISO 10000 توسط هر سازمانی بدون توجه به نوع، اندازه و محصول/خدمات می تواند مورد استفاده قرار گیرد. تمرکز این استاندارد بر مشتریان خارجی است.

 

مزایا:

دفتر تهران: سهروردی شمالی- انديشه اصلی- نبش انديشه 6- پلاک 23
تلفن: 88471412 - 88471404 - 88471400 (021) - فاکس: 88440081 (021)

دفتر مشهد: بلوار فردوسی- نبش چهارراه فرامرز عباسی- مجتمع تجاری دهقان- طبقه سوم- واحد شماره 1
تلفن: 36068268 - 36068264 - 36068262 (051) - فكس: 36055477 (051)
تلفن مشاوره: 9099071741 (تلفن مشاوره بدون پیش شماره و تماس تنها از طریق تلفن ثابت امکان پذیر می باشد.)
Copyright © 2007 SohaToos. All rights reserved.
Design and Developed by: GreenWeb