• 20:11

  تهران

 • 16:41

  لندن

 • 20:41

  دبی

 • 00:41

  شانگهای

 • 18:41

  ترکیه

ثبت شرکت در مناطق آزاد ترکیه

مناطق آزاد ترکیه

در ترکیه  ۲۱ منطقه آزاد تجاری و صنعتی وجود دارد. به دلیل وجود تسهیلات زیربنایی قوی و معافیتهای مختلف قانونی، این مناطق جذابیت فراوانی برای سرمایه گذاران و تجار خارجی دارند. مهم ترین فرازهای قانون مناطق آزاد ترکیه  که شامل مزایا و معافیت های موجود در این مناطق هستند، عبارتند از: الف) معافیت مالیاتی: درآمدهای حاصله از فعالیت های تولیدی در مناطق آزاد از  مالیات بر درآمد  معاف است. ب) امکان حضور دراز مدت: واحدهای تجاری و اداری آماده موجود در مناطق، به مدت ۱۰ سال برای فعالیتهای تجاری و ۲۰ سال برای فعالیتهای تولیدی اجاره داده می شوند، اما چنانچه سرمایه گذار خود اقدام به احداث نماید، قرارداد اجاره برای فعالیتهای تجاری ۲۰ ساله و برای فعالیتهای تولیدی ۳۰ ساله خواهد بود. قراردادها تا ۹۹ سال قابل تمدید است. پ) معافیت از پرداخت عوارض گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده  برای کالاها و مواد اولیه ای که از دیگر کشورها وارد منطقه آزاد میشوند  ت) انتقال نقدینگی: درآمدهای حاصل از فعالیت در مناطق آزاد به راحتی و با آزادی کامل قابل انتقال به داخل خاک ترکیه و یا کشورهای دیگر است و نیاز به اخذ مجوز نیست. د) زیرساختها: زیرساختهای موجود در مناطق آزاد ترکیه بسیار پیشرفته بوده و با حداقل بوروکراسی، در اختیار متقاضیان قرار می گیرد. اکثر مناطق آزاد در کنار بنادر بزرگ ترکیه قرار گرفته است که امکانات حمل و نقل دریایی را فراهم می آورد.

مزایای مناطق آزاد

شرکت هایی که در مناطق آزاد  فعالیت تولیدی دارند:

 1. از مالیات بر در آمد حاصل از صادرات محصولات تولیدی خود معاف اند
 2. از پرداخت  مالیات بر ارزش افزوده و مالیات های گمرکی جنس و مواد اولیه ای که از کشور های دیگر به مناطق آزاد می آورند ، معافند

شرکت هایی که فعالیت تولیدی ندارند و فقط صادرات و یا تجارت ترانزیت انجام میدهند   مالیات بر ارزش افزوده  و تعرفه گمرکی پرداخت نمیکنند ، یعنی مثلاَ اگر جنسی از اروپا و یا هر کشور دیگری به مناطق آزاد بیاوریم و مدتی بعد به کشور ثالثی صادر نماییم در این فرآیند  مالیات های گمرکی جنس مزبور پرداخت نخواهد شد .

مجوز فعالیت برای شرکت های ثبت شده در مناطق آزاد : برای شرکت هایی که فعالیت تولیدی ندارند ۱۵ ساله و برای شرکت هایی که فعالیت تولیدی دارند ۲۰ ساله اعطا میشود .

هرگونه تجارت بین شرکت های ثبت شده در مناطق آزاد و شرکت های داخل ترکیه تابع مقررات تجارت بین المللی است و به عبارت دیگر کالاهایی که از داخل ترکیه به مناطق آزاد فروخته میشود تابع قوانین صادرات و کالاهایی که از مناطق آزاد به داخل ترکیه فروخته میشود نیزتابع قوانین واردات می باشد .

به لحاظ زمانی محدودیتی برای نگهداری کالاهایی که وارد منطقه آزاد میشود  وجود ندارد .

فرآیند اخذ مجوز فعالیت در مناطق آزاد :

برای  فعالیت در مناطق آزاد ابتدا باید محل مناسب  در منطقه آزاد  انتخاب و پیش قرارداد امضا شود  سپس باید از مدیریت کل مناطق آزاد سازمان تجارت خارجی ترکیه مجوز فعالیت اخذ شود .

ثبت شرکت در منطقه آزاد آتاتورک ترکیه 

منطقه آزاد فرودگاه آتاتورک ترکیه در محل تقاطع دوبزرگراه اصلی E5 و TEM قرار داشته و دقیقا کنار فرودگاه بین المللی واقع می باشد. فاصله این منطقه آزاد با بندر امبارلی ۱۲ کیلومتر، بندر حیدر پاشا ۲۲کیلومتر و گمرک جدید هالکالی ۴۹ کیلومتر است. علاوه بر این فرودگاه جدید استانبول که بزرگترین فرودگاه جهان خواهد بود در ۵۸کیلومتری منطقه آزاد آتاتورک قرار دارد.

انواع فعالیت ها و مجوز های مجاز در منطقه آزاد آتاتورک

تولید، خرید و فروش، انبار کالا،مونتاژ و دمونتاژ، تعمیر و نگهداری، فعالیت های بانکی و بیمه ای در منطقه آزاد آتاتورک ترکیه آزاد هستند.

همچنین،شرکت هایی که در منطقه آزاد فرودگاه آتاتورک ثبت شرکت انجام می دهند اجازه انجام فعالیت های ذیل را دارا می باشند:

بسته بندی
بسته بندی مجدد
مارکینگ
لیبل (برچسب) گذاری

انواع مجوزها:

مجوز تولید (دارای مدت اعتبار ۲۰ سال)

مجوز خرید-فروش (دارای مدت اعتبار ۱۵ سال)

مجوز مونتاژ و دمونتاژ (دارای مدت اعتبار ۱۵ سال)

مجوزهای دیگر (دارای مدت اعتبار ۱۵ سال)

قانون مناطق آزاد تجاری و صنعتی ترکیه:

ترکیه ۲۱ منطقه آزاد تجاری و صنعتی وجود دارد. به دلیل وجود تسهیلات زیربنایی قوی و معافیتهای مختلف قانونی، این مناطق جذابیت فراوانی برای سرمایه گذاران و تجار خارجی دارند. مهم ترین فرازهای قانون مناطق آزاد ترکیه  که شامل مزایا و معافیت های موجود در این مناطق هستند، عبارتند از:

الف) معافیت مالیاتی: درآمدهای حاصله از فعالیت های تولیدی در مناطق آزاد از  مالیات بر درآمد معاف است . ب) امکان حضور دراز مدت: واحدهای تجاری و اداری آماده موجود در مناطق، به مدت ۱۰ سال برای فعالیتهای تجاری و ۲۰ سال برای فعالیتهای تولیدی اجاره داده می شوند، اما چنانچه سرمایه گذار خود اقدام به احداث نماید، قرارداد اجاره برای فعالیتهای تجاری ۲۰ ساله و برای فعالیتهای تولیدی ۳۰ ساله خواهد بود. قراردادها تا ۹۹ سال قابل تمدید است.

پ) معافیت از پرداخت عوارض گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده  برای کالاها و مواد اولیه ای که از دیگر کشورها وارد منطقه آزاد میشوند

ت) انتقال نقدینگی: درآمدهای حاصل از فعالیت در مناطق آزاد به راحتی و با آزادی کامل قابل انتقال به داخل خاک ترکیه و یا کشورهای دیگر است و نیاز به اخذ مجوز نیست.

د) زیرساختها: زیرساختهای موجود در مناطق آزاد ترکیه بسیار پیشرفته بوده و با حداقل بوروکراسی، در اختیار متقاضیان قرار می گیرد. اکثر مناطق آزاد در کنار بنادر بزرگ ترکیه قرار گرفته است که امکانات حمل و نقل دریایی را فراهم آورد .

قانون سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ترکیه:

قانون سرمایه گذاری مستقیم خارجی ترکیه در ۷ ماده تنظیم شده و دارای یک آیین نامه اجرایی است. آیین نامه این قانون نیز خود شامل ۴ بخش و ۱۳ ماده است. در ماده سوم این قانون، اصول سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ترکیه به شرح زیر برشمرده شده است:

الف) آزادی سرمایه گذاری و معاملات داخلی: سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری مستقیم در خاک ترکیه، یا انجام معامله با سرمایه گذاران داخلی این کشور آزاد هستند.

ب) سلب مالکیت و مصادره: اموال سرمایه گذاران خارجی سلب مالکیت یا مصادره نخواهد شد مگر برای اهداف و مصالح عمومی که در این صورت نیز مطابق فرایندهای قانونی، خسارتها جبران خواهند شد.

پ) خروج اموال: سرمایه گذاران خارجی برای خارج کردن اموال خویش از ترکیه کاملاً آزاد هستند.

ت) مالکیت اموال غیر منقول: سرمایه گذاران خارجی برای مالکیت اموال غیر منقول در خاک ترکیه محدودیتی ندارند.

ث) حل اختلاف: چنانچه در جریان سرمایه گذاری هر گونه اختلافی بروز کند، سرمایه گذار خارجی می تواند به دادگاههای محلی رجوع کند.

ج) ارزش گذاری سرمایه غیر نقدی: سرمایه های غیر نقدی سرمایه گذاران خارجی بر اساس قانون تجارت ترکیه ارزش گذاری می شوند.

چ) استخدام کارکنان خارجی: شرکتهای خارجی موضوع این قانون، می توانند اتباع خارجی را که از وزارت کار و امنیت اجتماعی دارای مجوز هستند به استخدام خویش درآورند.

ح) افتتاح دفتر نمایندگی: به شرکتهای خارجی اجازه داده می شود که دفاتر نمایندگی خویش را مطابق قانون افتتاح کنند.

امتیازات مناطق آزاد

شرکت هایی که در مناطق آزاد  فعالیت تولیدی دارند:

از مالیات بر در آمد حاصل از صادرات محصولات تولیدی خود معاف اند.

از پرداخت  مالیات بر ارزش افزوده و مالیات های گمرکی جنس و مواد اولیه ای که از کشور های دیگر به مناطق آزاد می آورند ، معافند.

شرکت هایی که فعالیت تولیدی ندارند  و فقط صادرات و یا تجارت ترانزیت انجام میدهند   مالیات بر ارزش افزوده  و تعرفه گمرکی پرداخت نمی­کنند ، یعنی مثلاَ اگر جنسی از اروپا و یا هر کشور دیگری به مناطق آزاد بیاوریم و مدتی بعد به کشور ثالثی صادر نماییم در این فرآیند مالیات های گمرکی جنس مزبور پرداخت نخواهد شد .

مجوز فعالیت برای شرکت های مقیم در مناطق آزاد : برای شرکت هایی که فعالیت تولیدی ندارند ۱۰ ساله و برای شرکت هایی که فعالیت تولیدی دارند ۱۵ ساله اعطا میشود .

هرگونه تجارت (خرید و فروش ) بین شرکت های مقیم در مناطق آزاد و شرکت های داخل ترکیه تابع مقررات تجارت بین المللی است و به عبارت دیگر کالاهایی که از داخل ترکیه به مناطق آزاد فروخته می­شود تابع قوانین صادرات و کالاهایی که از مناطق آزاد به داخل ترکیه فروخته میشود  نیزتابع قوانین واردات می باشد .

به لحاظ زمانی محدودیتی برای نگهداری کالاهایی که وارد منطقه آزاد میشود  وجود ندارد .

فعالیت در مناطق آزاد برای کدام شرکت ها مطلوب است :

شرکت هایی که مواد اولیه و یا قطعات یدکی و … وارد نموده ومحصول تولیدی  و یا مونتاژ شده  خود را به کشور های ثالث می فروشند

شرکت هایی که کالاهایی را ری- اکسپورت می نماید .

تاسیس شرکت جدید و یا تاسیس شعبه :

شرکت هایی که مرکزشان در ترکیه است ، از آنجایی که برای فعالیت در منطقه آزاد باید دفاتر حسابداری مجزایی داشته باشند باید در این مناطق شعبه تاسیس نمایند. دفاتر حسابداری دفتر مرکزی شرکت باید جدا از دفاتر حسابداری شعبه باشد . شرکت ها به هیچ عنوان نمیتوانند ، در دفاتر شعبه مربوط به منطقه آزاد،  فعالیت های تجاری مربوط به شعبه مرکزی را قید نمایید.

مناطق آزاد تجاری در ترکیه:

می توان گفت شرایط ثبت و راه اندازی شرکت در یکی از مناطق آزاد تجاری ترکیه, استفاده از معافیت های مالیاتی و دیگر فرصتهای تجاری از یک سو متضمن رشد اقتصادی ترکیه در زمینه سرمایه گذاری و حجم سرمایه است و از سوی دیگر روند کنونی موقعیت استراتژیک این کشور (به لحاظ جغرافیای سیاسی) را تحت الشعاع خود قرار میدهد. کشور ترکیه با برخورداری از آبراه های (دریاهای) مشهور و موقعیت جغرافیائی (جنوب آسیا ـ جنوب شرقی اروپا و همسایگی با ۸ کشور) کم نظیر نقش خود را در زمینه صنعت تجارت بین الملل کماکان ایفا می­نماید. کشور ترکیه از سال  ۱۹۸۷ با معرفی مناطق آزاد تجاری و قوانین مربوطه سرفصل جدیدی را در بخش مبادلات بین المللی و اقتصاد رقم زد. متخصصان شرکت “هاوس ترکی” بدین جهت با توضیح بخشهای ضروری این موضوع از طریق ارائه اطلاعات مهم و راهنمائی حقوقی سرمایه گذاران علاقه مند به شروع کار در مناطق آزاد تجاری تا مرحله راه اندازی کار اقتصادی جزئیات ذیل را به آگاهی شما می­رسانند.

منطقه آزاد تجاری در ترکیه: راه اندازی، معافیت مالیاتی
منطقه آزاد تجاری در ترکیه به مناطقی اطلاق می­گردد که در خارج از قلمرو گمرکی بوده و از معافیت ها مالیاتی و مزیت های حقوقی برتری حق استفاده دارند. تعداد مناطق آزاد تجاری ترکیه ۲۱ مکان متفاوت است. در مناطق آزاد تجاری ترکیه می­توان انواع فعالیت های کسب و کار را آغاز نمود، به عنوان نمونه: بانکداری، بیمه، تولید، تجارت به طور کلی، ذخیره سازی و بسته بندی انجام می شود. کلیه ۲۱ مناطق آزاد تجاری ترکیه، بر اساس نوع فعالیتهای اقتصادی در نظر گرفته شده، دارای فضای (ساختمانی) لازم هستند. بدین جهت مناطق آزاد فضای اداری و انبارداری ضروری جهت راه اندازی و توسعه کار و کسب را، از طریق اجاره در اختیار سرمایه گذاران می­گذارند. در صورت تمایل سرمایه گذاران قانوناً می­توانند، فضای مورد نیاز شرکت خود را نیز احداث نمایند.

مزایای مناطق آزاد تجاری در ترکیه
ـ دسترسی و موقعیت استثنائی فروش به بازار بزرگ داخلی ترکیه
ـ هزینه بسیار پائین نیروی کار و قیمت مترمربع زمین در مناطق آزاد تجاری
ـ درآمد و انتقال بین المللی رایگان درآمد
ـ معافیت مالیات بر حقوق ماهیانهٔ پرسنل (۳۵٪ ـ ۱۵٪) و معافیت مالیات شرکت (۲۰٪)
ـ حذف کامل مالیات بر ارزش افزوده جهت استفاده ویژه
ـ تجارت خارجی آزاد
ـ آزادی در انتخاب، استفاده و تبدیل از هر ارز خارجی جهت فعالیت تجاری ـ بازرگانی
ـ معافیت کامل از پرداخت کلیهٔ عوارض گمرکی لازم در خصوص کالاهای وارداتی
ـ دسترسی آسان به بنادر ترکیه
ـ معافیت کامل از کلیه مالیات های معاملات (فعالیتهای) بانکی
ـ آزادی مطلق (و عدم محدودیت قانونی) در انتخاب نوع کیفیت و قیمت محصولات
ـ مشارکت سرمایه خارجی نامحدود در سرمایه گذاری
ـ فضای کسب و کار مدرن، جذاب و بزرگ با زیرساخت های خوب و آماده
ـ ممنوعیت تعطیلی کارخانها و اعتصابات در کلیه مناطق آزاد تجاری ترکیه
ـ محصولات تولیدی، بدون محدودیت در زمان می توانند در منطقه آزاد تجاری باقی بمانند
ـ خدمات: آب، برق، گاز، مخابرات و زیرساخت ها از مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند
ـ کلیه مزیت های قابل دسترس، برای تمام شرکتها بدون در نظر گرفتن کشور های منشاء قابل اجرا است

آغاز فعالیت اقتصادی در یک منطقه آزاد تجاری ترکیه
پس از اتمام پروسه تکمیل پرونده ثبت رسمی درخواست سرمایه گذار، جهت شروع فعالیت اقتصادی در یکی از مناسبترین مناطق آزاد تجاری در ترکیه، ما تمامی مراحل را اجرا کرده و شما کلیهٔ مدارک “لایسنس های” ضروری شرکت را برای شروع تجارت در منطقه آزاد را دریافت می­نمائید. هزینه درخواست فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد تجاری ترکیه، ۵۰۰۰ دلار است، که قابل استرداد می­باشد. چنانچه درخواست شما، دربرگیرنده شرایط لازم جهت تجارت در منطقه آزاد تجاری ترکیه باشد، کلیه مبلغ واریزی به شما بازپس خواهد شد.
مجوز های عامل “لایسنس های صادره” بمدت ۱۰ تا ۳۰ سال معتبر هستند.

ساختار مناطق تجاری در ترکیه بصورت تخصصی است و بدین جهت زیرساختها، امکانات موجود و دیگر نکات ضروری بر اساس نوع کار اقتصادی در یک منطقه تجاری قابل اجرا است.

برای کسب اطلاعات بیشتر تماس حاصل نمایید.

دفتر تهران: سهروردی شمالی- انديشه اصلی- نبش انديشه 6- پلاک 23
تلفن: 88471412 - 88471404 - 88471400 (021) - فاکس: 88440081 (021)

دفتر مشهد: بلوار فردوسی- نبش چهارراه فرامرز عباسی- مجتمع تجاری دهقان- طبقه سوم- واحد شماره 1
تلفن: 36068268 - 36068264 - 36068262 (051) - فكس: 36055477 (051)
تلفن مشاوره: 9099071741 (تلفن مشاوره بدون پیش شماره و تماس تنها از طریق تلفن ثابت امکان پذیر می باشد.)
Copyright © 2007 SohaToos. All rights reserved.
Design and Developed by: GreenWeb