• 06:41

  تهران

 • 03:11

  لندن

 • 06:11

  دبی

 • 10:11

  شانگهای

 • 05:11

  ترکیه

ثبت شرکت در عمان

                                                                                                                            دریاره عمان
 

moderm_muscat_today_2

سلطان نشین عمان کشوری است پادشاهی در شرق شبه‌جزیره عربستان و جنوب دریای عمان. مرزهای این کشور از شرق و جنوب شرق به دریای عرب، از شمال غرب به امارات متحده عربی و از جنوب غرب به یمن محدود می باشد.پایتخت این کشور مسقط و مشتمل برچهار استان مسقط، مسندم، ظفار و بریمی می باشد. همچنین پنج منطقه باطنه، ظاهره، داخلیه، شرقیه و وسطی در تقسیمات کشوری عمان به چشم می خورد.

گفتنی است عمان با مسا حتی بالغ بر ۵۰۰۳۰۹ کیلومتر مربع ترکیب جمعیتی بیش از ۲۷۷۰۰۰ نفر را در خود جای داده است.

زبان رسمی و غیر رسمی

عربی زبان رسمی است و انگلیسی هم به عنوان زبان دوم مردم ان کشور مرسوم می با شد.

خریددر عمان

واحد پول عمان ریال عمان است.آنها از دستگاه های ای تی ام هم استفاده می کنند و شما می توانید در فرودگاه پول خود را تبدیل کنید.

پیش شماره

پیش شماره عمان ۹۶۸ است و شماره ها ۸ رقمی است شماره هایی که با ۹ شروع می شوند نشان دهنده شماره های تلفن همراه و شماره هایی که به ۲ شروع می شوند نشان از خط های زمینی دارد.

عمان کشوری امن برای سرمایه گذاری است و رتبه فضای کسب وکار این کشور ۴۸ است. این در حالی است که رتبه ترکیه ۶۹، کویت ۱۰۴ و پاکستان ۱۱۰ است. تورم در عمان زیر ۳ درصد است و نرخ سود تسهیلات بانکی در این کشور نیز پایین است. عمان هم خود بازار خوبی برای محصولات ایرانی است و هم می تواند پل مناسبی برای دسترسی به بازارهایی باشد که به دلایل سیاسی، ارتباط خودشان با ما را قطع کرده اند. تجارت عمان با کشورهای آفریقایی از سابقه طولانی و تاریخی برخوردار است و از طریق تجار عمانی، راحت تر می توانیم به بازار آفریقا نیز دسترسی داشته باشیم.
توافق نامه های گمرکی ویژه ای بین عمان و آمریکا همچنین عمان و سنگاپور امضا شده که براساس آن تعرفه بین عمان و این کشورها صفر است. بنابراین از عمان می توان به عنوان راهی برای ورود ارزان تر کالاهای ایرانی به این دو کشور استفاده کرد و شاهد نفوذ کالاهای کشورمان به این کشورها باشیم. از سوی دیگر، تجار عمانی و ایرانی می توانند ارتباط عمان و کشورهای CIS را توسعه دهند که نتیجه آن، افزایش سهم ترانزیت و روابط تجاری ایران خواهد بود. تجار ایرانی به پایگاه هایی در کشورهای دیگر نیاز دارند. در اغلب کشورهای همسایه، ثبت شرکت خارجی غیر ممکن یا بسیار سخت است. در عمان، ایرانی ها به راحتی می توانند شرکت ثبت کنند. در مناطق آزاد عمان می توان با ۱۰۰ درصد سهام خارجی، شرکت ثبت کرد.
در سرزمین اصلی نیز همین شرایط، صرفا برای ایرانی ها وجود دارد. البته فعالان اقتصادی دیگر کشورها می توانند با حداقل ۳۰ درصد شراکت با عمانی ها، شرکت ثبت کنند. این عدد در امارات ۵۱ درصد است. ثبت شرکت در عمان کار ساده ای است و نیاز به مسیر اداری پیچیده ندارد. در مناطق آزاد همه مراحل ثبت شرکت و اخذ اقامت را با هزینه مناسب انجام می دهد. همچنین برای شرکت های ایرانی که قصد ثبت شرکت در کشور اصلی با ۱۰۰درصد سهام ایرانی را دارند، مراحل ثبت توسط سازمان توسعه سرمایه گذاری و صادرات عمان (اثراء) در زمان بسیار کم فقط برای شرکت های معتبر ایرانی که توسط اتاق مشترک معرفی شوند، انجام خواهد شد.
در حوزه سرمایه گذاری، شرکت های عمانی به حضور در ایران علاقه مند هستند و الان برخی از آنها حضور دارند. بانک های عمان آماده ارائه تسهیلات بانکی ۵۰ تا ۷۰ درصدی به پروژه هایی هستند که ایرانیان در عمان سرمایه گذاری کنند. شرکت های عمانی نیز آماده مشارکت هستند. با توجه به دانش فنی و توانمندی هایی که در ایران وجود دارد، می توانیم با این کشور مشارکت کنیم که نتیجه آن، صادرات مواد اولیه ایران و همچنین صادرات خدمات فنی و مهندسی خواهد بود.

عمان از نظر بانکی و گمرکی، حمل ونقل دریایی و جاده ای و در آینده ای نزدیک ریلی و همچنین مقررات تردد مرزی، از ظرفیت های خیلی خوبی برخوردار است. ایران، عمان، ازبکستان و ترکمنستان در عشق آباد توافق نامه ای را امضا کردند که براساس آن، مسیر ترانزیت شرق به غرب با نقش کلیدی بندرهای صحار و چابهار فعال می شود.

عمانی ها افزون بر توسعه صحار، به سرمایه گذاری در چابهار هم علاقه نشان داده اند. صحار از نظر زیرساختی، بندر کاملی است و چابهار نیازمند سرمایه گذاری است که عمانی ها در کنار هندی ها، برنامه هایی را در این زمینه در دست اجرا دارند. منطقه آزاد صحار نیز یک قطب صنعتی و تجاری مهم است. شرکت واله برزیل که بزرگ ترین شرکت سنگ آهن جهان است، در صحار، کارخانه گندله آهن با ظرفیت ۱۰ میلیون تن در سال احداث کرده و در حال بهره برداری است.

 

سرمایه گذاری در عمان

دوﻟﺖ ﻋﻤﺎن ﻃﺮح ﺟﺪﻳﺪی اراﺋﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن ﺗﺎ ﺳﺎل ۲۰۲۰ ﻣﻴﻼدی اﻗﺘﺼﺎد ﻋﻤﺎن ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻛﺎﻣﻼ ﻏﻴﺮﻧﻔﺘﻲ ﺑﺪل می‌شود و ﻧﻔﺖ و درآﻣﺪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﻔﺘﻲ ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ دﻳﮕﺮ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺧﻮاﻫﺪ داد. دوﻟﺖ ﺑﺮای اﺟﺮای اﻳﻦ ﻃﺮح اﻗﺪام ﺑﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮدن ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﻲ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻏﻴﺮﻧﻔﺘﻲ اﻗﺘﺼﺎد ﻛﺮده اﺳﺖ.

دوﻟﺖ ﻋﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻏﻴﺮﻧﻔﺘﻲ ﻛﺸﻮر ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮده ﻛﻪ اﻧﮕﻴﺰه ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاران ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در اﻳﻦ ﺑﺴﺘﺮ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :

– ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺻﺪدرﺻﺪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاران ﺧﺎرﺟﻲ

– اراﻳﻪ وام ﻫﺎی ﻛﻼن ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﻛﻢ و ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺷﺪه ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاران

– ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﮔﻤﺮﻛﻲ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاراﻧﻲ ﻛﻪ ﻗﺼﺪ واردﻛﺮدن ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ای دارﻧﺪ و ﻳﺎ ﺷﺮﻛت‌های واردﻛﻨﻨﺪه اﻳﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ از ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاران ﺧﺎرﺟﻲ

– ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﮔﻤﺮﻛﻲ ﺑﺮای واردﻛﺮدن ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﻲ ﻓﻌﺎل در اﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﺗﺎ ده ﺳﺎل اول ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ

– ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاران از ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ درآﻣﺪ ﺷﺨﺼﻲ

– ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاران از ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ و ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی راه اﻧﺪازی ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ آﻧﻬﺎ ﺗﺎ ده ﺳﺎل اول ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ

– ﺟﺒﺮان ﻛﺎﻣﻞ ﺧﺴﺎرت وارد ﺷﺪه ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻳﺎ ﺳﻮد ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﻲ در اﺛـﺮ ﺳﻴﺎﺳـﺖ ﮔـﺬاری ﻫـﺎی دوﻟـﺖ ﻋﻤﺎن

– اراﺋﻪ ﺑﻴﻤﻪ اﻋﺘﺒﺎرات ﺻﺎدراﺗﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﻲ و آژاﻧﺲ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﻲ

ثبت شرکت در عمان
 
company_registration_iranoman
 

هشدار:‌  به اطلاع می رساند در مناطق آزاد سهار، دقم وسلاله در صورتی فرد متقاضی امکان ثبت شرکت را دارد که بهمراه آن متعهد به ساخت و ساز و ایجاد فضای تولیدی یا انبار شود و در این رابطه متاسفانه دیده شده مبالغ بسیار نامتعارفی از متقاضی دریافت می گردد. در صورتیکه تمایل به امور تجاری دارید، امکان ثبت شرکت در مسقط با مشارکت ۳۰ درصدی شریک عمانی امکانپذیر است. 

با محدودیت های اقتصادی به وجود آمده در حوزه‎ی تجارت بین الملل، توسعه‏‎ی تجارت ایرانیان در دنیا با چالش مواجه شده است؛ از این رو، امکان آغاز و یا ادامه‏‎ی فعالیت های شرکت های ایرانی در برخی از کشورهای جهان با مشکل مواجه شده است. تمدید نشدن ویزای مالکان این شرکت ها و محدود کردن تبادلات تجاری آنها از جمله مشکلات تجار ایرانی در خارج از مرزهای ایران می باشد. از آن جایی که تبادلات سیاسی، تجاری، فرهنگی و اجتماعی ایران و عمان از موقعیت منحصربفردی برخوردار است، زمینه‎های بسیاری برای ایرانیان علاقه‏مند به سرمایه گذاری در کشور عمان فراهم شده است. ثبت شرکت در عمان با مالکیت ایرانی یکی از این فرصت های طلایی است که منافع زیادی را برای ایرانیان به همراه خواهد داشت.

انواع ثبت شرکت در کشور عمان

 ثبت شرکت در عمان به دو صورت قابل اجرا می باشد:

۱- طرف ایرانی حقیقی

۲- طرف ایرانی حقوقی (برای مثال متقاضی می تواند در صورت داشتن شرکتی در ایران، مدارک شرکت را ترجمه و به عنوان طرف ایرانی حقوقی با طرف عمانی شرکت ثبت کند).

طبق آخرین قوانین عمان، برای ثبت شرکت طرف ایرانی ۷۰% و طرف عمانی ۳۰% از سهام شرکت را دارا می باشند که این درصد تنها به دلیل وجود قوانین عمان برای ثبت شرکت مطرح شده است، اما طرف عمانی طبق قراردادی که با طرف ایرانی منعقد می‎کند هیچ حق دخالتی در مدیریت و سود شرکت نخواهد داشت و طرف عمانی پیرو این قرارداد، تنها به دریافت مبلغی به صورت ماهانه یا سالیانه اکتفا کرده و در مسائل داخلی شرکت دخالتی نمی‎کند.

در صورت ثبت شرکت با روش نخست (حقیقی)، مالک یا مالکان ایرانی با گذراندن مراحل ثبت شرکت که بین ۵ تا ۶ ماه زمان خواهد برد، می‏‎توانند شرکت خود را به ثبت برسانند. در این روش مالک باید دفتری اجاره نموده و با استخدام کارمندان روند کاری خود را در ۶ ماهه اول از تاریخ ثبت شرکت اثبات کند. در این دوره‎ی ۶ ماهه، اقامت ۶ ماهه به مالکان داده می شود و آنها باید آمادگی کافی را برای بازدید ادارات مربوطه از عملکرد شرکت داشته باشند. در صورت تایید نمایندگان این ادارات بعد از ۶ ماه، اقامت ۲ ساله به مالکان داده می شود که قابل تمدید است.

 در صورت ثبت شرکت با روش دوم (حقوقی)، مالک ایرانی می‎بایست مدارک شرکت غیر عمانی خود را به ادارات مربوط در عمان ارائه داده و شرکت جدید که می تواند با نام دیگری نیز ثبت شود را دایر کند. مزیت این نوع ثبت شرکت، مدت زمان کوتاه انجام مراحل ثبت شرکت (تقریبا ۳ تا ۴ ماه) و اخذ اقامت ۲ ساله بعد از ثبت شرکت می‎باشد. در این نوع ثبت شرکت، مالک تنها نیاز به اجاره ی مکانی برای ۲ ماه نخست خواهد داشت و بعد از آن می تواند تنها به داشتن آدرسی پستی بسنده نماید.

نکات مهم:

ثبت شرکت در مناطق آزاد عمان

  ثبت شرکت در مناطق آزاد می تواند مالکیت ۱۰۰% طرف ایرانی را شامل شود و نیازی به طرف عمانی نمی باشد. نکته ی مهم در مورد ثبت شرکت در مناطق آزاد، ارائه‎ی پروپزالی قوی به هیئت تصمیم گیر آن مناطق می باشد که در صورت تاییدیه‎ی آنها ثبت شرکت انجام می پذیرد.

ویژگی خاص ثبت شرکت در مناطق آزاد عمان

نکته قابل توجه در مروادات تجاری بین المللی عمان اینکه این کشور بیشترین حجم واردات خود را که بخش عمده آن شامل ماشین الات و تجهیزات حمل و نقل، مواد غذایی و احشام زنده می باشد در سال از کشورهای آمریکا آلمان،ژاپن وارد می کند، که این مهم بیانگر غفلت سرمایه داران و تولیدگران ایرانی می باشد از این بازار مهم و پر رونق در نزدیک ترین فاصله از مرز های کشور می باشد. پیشنهاد ما ثبت شرکت در عمان است.

هر ۲ نوع ثبت شرکت در عمان پروانه ۵ سال خواهد داشت و اسپانسر ایرانی فقط هر ساله هزینه کفیل را پرداخت خواهد کرد,شما میتوانید بعد از افتتاح حساب بانکی بسته به حجم کارکرد حساب بانکی از بانک در خواست اعتبار نمایید,فقط در صورت داشتن اقامت می توانید حساب بانکی شخصی داشته با شید, شرکتهای LLC مسئولیت محدود متحمل پرداخت نرخ ۱۲% مالیات بر شرکتها در سودهای جهانی می باشند اما اگر شرکت در مناطق آزاد ثبت شده باشد می تواند تا ۳۰ سال از معافیت مالیاتی بهره مند گردد.

مراحل ثبت شرکت در عمان

آﻏﺎز ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ثبت شرکت در عمان  نیازمند ﻃﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﻨﺞ ﮔﺎﻧﻪ و اراﺋﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ادارات  دوﻟﺘﻲ از ﺟﻤﻠﻪ اداره ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ، اداره ﻣﺎﻟﻴﺎت و اداره ﺗﺎﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻳﻦ ﻛﺸﻮر اﺳﺖ.

نوشتن بیزنس پلن یا برنامه تجاری برای ثبت شرکت در عمان

قانون حاکم برای ثبت شرکت در عمان چه در منطقه آزاد و چه در سرزمین اصلی یکی بوده و هر دو یک نوع مشروعیت را دنبال می نمایند. تفاوت عموماً در نحوه اجرا می باشد. عموماً به نسبت موضوع فعالیت هر شرکت در عمان و میزان ارتباط آن با بازار عمان و همچنین نوع فعالیت شرکت، ثبت شرکت در منطقه آزاد و یا سرزمین اصلی متغیر خواهد بود.

مسقط پایتخت عمان بوده و به عنوان سرزمین اصلی شرایط ثبت شرکت general trading  در آن به شرح ذیل می باشد. لازم به ذکر است سرزمین اصلی معاف از مالیات نبوده و برای غیر عمانی ها نیز بدون شریک محلی امکان پذیر نمی باشد. علاوه بر این، هزینه ها نیز از ثبات کمتری برخوردار می باشد:
۱- هزینه ثبت شرکت
:
در مسقط از حداقل ۲۷۰۰ ریال عمان تا ۴۵۰۰ ریال عمان وابسته به نوع فعالیت شرکت مورد نظر متغیر است. در این میان مبلغ ۱۰۰۰ ریال عمان برای تمدید مجوز به صورت سالانه باید پرداخت گردد.

۲- شریک محلی:
ثبت شرکت در مسقط و سرزمین اصلی می بایست با همراهی شریک محلی باشد که عموماً به صورت ۷۰-۳۰ خواهد بود. در صورت داشتن پاسپورت آمریکایی و یا سنگاپوری از چنین موردی معاف خواهید بود. برای این مورد نیز، هزینه کفیل از حداقل ۸۰۰ ریال عمانی تا ۳۰۰۰ ریال و به صورت سالانه متغیر خواهد بود.

۳-میزان سرمایه:
از نظر قانونی برای هر نوع ثبت شرکتی نیاز است که میزان سرمایه ی مورد نظر را در حساب شرکت دپوزیت کرده اما نیاز نیست این میزان سرمایه که در سرزمین اصلی معادل ۱۵۰۰۰۰ ریال عمانی است برای مدت طولانی در حساب باقی بماند. کافی است برای مدت تقریباً۲ هفته و فقط برای یکبار آن را داخل حساب قرار داده و پس از اخذ مجوز های لازم از حساب خارج نمایید. لازم به ذکر است که گاهی این امکان برای متقاضیان ثبت شرکت در عمان فراهم است که این میزان سرمایه را در مدت یک سال اولیه فعالیت خود در عمان نمایش دهند.

۴- کارمزد شرکت سهاطوس

۱۹% از کل هزینه ها به عنوان کارمزد شرکت سهاطوس در نظر گفته می شود.

ثبت شرکت در منطقه آزاد صحار:

صحار یکی از مناطق آزاد مطرح در عمان می باشد که شرایط ثبت شرکت general trading برای متقاضیان به شرح ذیل می باشد. مناطق آزاد معاف از مالیات و با مالکیت صددرصد می باشند:

در ابتدای کار، مدارک مورد نیاز یک عدد فرم ۸ صفحه ای به همراه تصویر پاسپورت سهامداران می باشد. هزینه مجوز جنرال تریدینگ به صورت سالانه ۳۰۰۰ ریال عمان و هزینه ثبت شرکت که تنها یکبار و درابتدای کار پرداخت می گردد ۱۰۵۰ ریال عمان می باشد.

در حال حاضر دفتر آماده در این منطقه وجود ندارد که افراد بلافاصله پس از اعلام  آمادگی بتوانند آن را اجاره و در فرایند ثبت شرکت خود از آن استفاده کنند  و تقریباً ۷ – ۸ ماه زمان می برد تا دفتر های در حال ساخت تکمیل و آماده ی بهره برداری شوند و از طرف دیگر نیز بدون فضای فیزیکی در این منطقه امکان ثبت شرکت فراهم نمی باشد؛ لذا سازمان مربوطه تعدادی کانکس آماده با فضای ۲۰ متر مربع تعبیه کرده که متقاضیان می توانند آن را اجاره کنند. اجاره سالانه  ۲۸۰۰ ریال عمان به صورت سالانه می باشد.

در ابتدا، در این نوع ثبت شرکت فرد نیازی به ارائه و دیپازیت سرمایه مشخصی در حساب خود ندارد. در همان فرم اولیه برای مثال مدعی میشود که سرمایه متقاضی مبلغ ۲۰۰۰۰ ریال عمان است پس از افتتاح شرکت و افتتاح حساب بانکی و شروع فعالیت شرکت، فعالیت شرکت تازه تأسیس به همراه حساب بانکی آن در بازه های ۶ ماهه بررسی می شود و چنانچه فعالیت نداشته باشند مجوز آنها و درنتیجه اقامتشان تمدید نخواهد شد.

به منظور اخذ اقامت از این طریق، به ازای هر کانکس ۲۰ مترمربعی حداکثر دو نفر امکان درخواست ویزای کار دارند. این ویزا ۲ ساله است و هزینه آن برای هر نفر ۳۰۰ ریال عمان است. چنانچه در عمان شخصی پیگیری ویزای کار متقاضی ایرانی را انجام دهد ۷٫۵% این مبلغ به آن اضافه خواهد شد. علاوه بر این برای هر نفر اضافه (بیش از ۲ نفر) می بایست ۲۰ متر مربع دیگر به دفتر اضافه شود.

*فعالیت شرکت ها و افراد به صورت دوره های شش ماهه و یک ساله بررسی می شود و در صورتی که فعالیتی نداشته باشند ویزا و مجوز آنها لغو خواهد شد.

 

جمع هزینه های لازم به منظور سرمایه گذاری در مناطق آزاد صحار- عمان
دو سالانه فقط یک بار سالانه

 

ماهانه هزینه موضوع هزینه ردیف
۱۰۵۰ ریال عمان ثبت شرکت جنرال تریدینگ ۱
۳۰۰۰ ریال عمان صدور مجوز فعالیت ۲
۲۸۰۰ ریال عمان اجاره دفتر (کانکس)۲۰ متر مربعی ۳
۳۰۰ ریال عمان ویزای کار (اقامت ۲ ساله) ۴
۷۱۵۰ ریال عمان + ۱۹٪ از هزینه های کل (کارمزد شرکت سهاطوس) جمع کل ۶

 

توجه ۱: به ازای هر کانکس ۲۰ مترمربعی، برای دو نفر اجازه کار صادر می شود اگر تعداد نفرات افزایش پیدا کند به ازای هرنفر لازم به اجاره یک کانکس ۲۰ متر مربعی دیگر می باشد.

توجه ۲: میزان زمان مورد نیاز برای حضور متقاضی در عمان  ۲ روز کاری  می باشد.

توجه ۳: محدودیت سنی برای هر نفر ۱۸ تا ۶۸ سال می باشد.

 

دفتر تهران: سهروردی شمالی- انديشه اصلی- نبش انديشه 6- پلاک 23
تلفن: 88471412 - 88471404 - 88471400 (021) - فاکس: 88440081 (021)

دفتر مشهد: بلوار فردوسی- نبش چهارراه فرامرز عباسی- مجتمع تجاری دهقان- طبقه سوم- واحد شماره 1
تلفن: 36068268 - 36068264 - 36068262 (051) - فكس: 36055477 (051)
تلفن مشاوره: 9099071741 (تلفن مشاوره بدون پیش شماره و تماس تنها از طریق تلفن ثابت امکان پذیر می باشد.)
Copyright © 2007 SohaToos. All rights reserved.
Design and Developed by: GreenWeb