• 17:02

  تهران

 • 13:32

  لندن

 • 17:32

  دبی

 • 21:32

  شانگهای

 • 15:32

  ترکیه

استاندارد الزامات مربوط به صلاحیت سازمان های بازرسی و بی طرفی و انطباق فعالیت های بازرسی (ISO/IEC 17020 )

این استاندارد بین المللی با هدف ارتقاء اعتماد به نفس در انجام بازرسی ایجاد شده است.

سازمان های بازرسی از ارزیابی های انجام شده از جانب مشتریان خصوصی، موسسات و یا موسسات آنها، با هدف ارائه اطلاعات در مورد انطباق موارد بازرسی با مقررات، استانداردها، مشخصات، طرح های بازرسی یا قراردادها، ارزیابی می کنند. پارامترهای بازرسی شامل مسائل کمیت، کیفیت، ایمنی، آمادگی برای هدف، و انطباق ایمنی پایه نصب شده یا سیستم های عملیاتی می شود. الزامات کلی که این سازمانها برای انجام خدمات خود از سوی مشتریان و مقامات نظارتی مورد پذیرش قرار می گیرند، در این استاندارد بین المللی هماهنگ هستند.

استاندارد بین المللی ایزو ۱۷۰۲۰ فعالیت های سازمان های نظارتی را شامل می شود که کار آنها شامل بررسی مواد، محصولات، تاسیسات، فرایندها، مراحل کار یا خدمات و تعیین انطباق آنها با الزامات و گزارش های بعدی از نتایج این فعالیت ها به مشتریان و، در صورت لزوم، به مقامات. بازرسی می تواند در تمام مراحل در طول عمر این موارد، از جمله مرحله طراحی، مورد توجه قرار گیرد. چنین کار معمولا نیاز به انجام قضاوت حرفه ای در انجام بازرسی، بخصوص هنگام ارزیابی انطباق با الزامات عمومی دارد.

گواهینامه ایزو ۱۷۰۲۰ می تواند به عنوان یک سند برای اعتباربخشی یا ارزیابی همکار یا سایر ارزیابی ها مورد استفاده قرار گیرد.این مجموعه ای از الزامات را می توان در هنگام کاربرد در بخش های خاص تفسیر کرد.

فعالیت های بازرسی می تواند با فعالیت های تست و صدور گواهینامه همپوشانی داشته باشد که این فعالیت ها ویژگی های مشترک دارند. با این حال، یک تفاوت مهم این است که بسیاری از انواع بازرسی شامل قضاوت حرفه ای برای تعیین پذیری در برابر الزامات عمومی است، به همین دلیل بدن بازرسی نیاز به صلاحیت لازم برای انجام این کار دارد.

برای مثال، بازرسی می تواند به عنوان یک فعالیت نظارت در یک طرح صدور گواهینامه محصول مورد استفاده قرار گیرد. بازرسی می تواند فعالیتی باشد که قبل از تعمیر و نگهداری باشد یا به سادگی اطالعات مربوط به مورد بازرسی را بدون تعیین اطمینان در مورد الزامات ارائه کند.  

دفتر تهران: سهروردی شمالی- انديشه اصلی- نبش انديشه 6- پلاک 23
تلفن: 88471412 - 88471404 - 88471400 (021) - فاکس: 88440081 (021)

دفتر مشهد: بلوار فردوسی- نبش چهارراه فرامرز عباسی- مجتمع تجاری دهقان- طبقه سوم- واحد شماره 1
تلفن: 36068268 - 36068264 - 36068262 (051) - فكس: 36055477 (051)
تلفن مشاوره: 9099071741 (تلفن مشاوره بدون پیش شماره و تماس تنها از طریق تلفن ثابت امکان پذیر می باشد.)
Copyright © 2007 SohaToos. All rights reserved.
Design and Developed by: GreenWeb