• 18:32

  تهران

 • 15:02

  لندن

 • 19:02

  دبی

 • 23:02

  شانگهای

 • 17:02

  ترکیه

استاندارد ارزش گذاری برند ( ISO 10668)

استاندارد ارزش گذاری برند   ISO 10668

در سال ٢٠٠٧ موسسه بین المللی استاندارد اقدام به تهیه یک استاندارد بین المللی در زمینه ارزیابی پولی برند نمود. بعد از ٣ سال ایزو ١٠۶۶٨ ارزیابی پولی برند- در پائیز سال ٢٠١٠ منتشر گردید. این استاندارد قواعد مورد نیاز را که برای تعیین ارزش پولی یک برند مورد نیاز است مشخص می کند.
ایزو ١٠۶۶٨ برای مقاصد متنوع، از قبیل موارد زیر قابل استفاده است:
 • حسابداری و گزارش مالی
 • عدم پرداخت بدهی و تسویه حساب
 • برنامه ریزی مالیاتی
 • حمایت قضایی و حل اختلاف
 • سرمایگذاری و مشارکت مالی
 • اخذ مجوز و مذاکرات اقتصادی
 • مدیریت داخلی گزارشات و اطلاعات
 • برنامه ریزی استراتژیک و مدیریت برند
 • تخمین بودجه برند و بازاریابی
 • بررسی بهای برند
 • تحلیل معماری برند
 • برنامه ریزی برای توسعه برند
تحت استاندارد ایزو ١٠۶۶٨ ارزیاب برند باید هدف از این ارزیابی را بیان کند زیرا این هدف بر اساس ارزش، فرضیات ارزش گذاری و نتیجه نهایی تاثیر می گذارد، تمام این موارد باید برای فردی که گزارش نهایی ارزش گذاری برند را مشاهده می کند شفاف باشد. 
الزامات گواهینامه ایزو ١٠۶۶٨
ایزو ١٠۶۶٨ بطور مختصر قواعد مورد نیاز برای ارزش گذاری هر برندی را مشخص می کند. این استاندارد شامل خلاصه ای از بهترین راهکارها است و عمدا از ارائه الزمات و مراحل کاری پر جزئیات و پیچیده اجتناب می کند. بدین گونه تا زمانی که از قواعد پیروی شود، ایزو ١٠۶۶٨ مناسب تمام ارزش گذاری های برندهای اختصاصی و غیر اختصاصی است که در طول سالها تهیه شده اند. ایزو ١٠۶۶٨ بیان می کند که هنگام ارزش گذاری یک برند فرد ارزیاب باید قبل اظهار نظر درباره ارزش برند از ٣ نوع تحلیل استفاده کند. 
این سه تحلیل های قانونی، رفتاری و مالی هستند. هر ٣ نوع تحلیل باید به یک نتیجه کامل در ارزشگذاری برند منتهی شوند. این امر برای برندهای موجود، برند های جدید و برند های در حال توسعه کاربرد دارد. 
تحلیل قانونی
اولین الزام این است که مشخص کنیم منظور از «برند» چیست و کدام دارایی های غیر ملموس را باید در ارزش گذاری مدنظر قرار داد. ایزو ١٠۶۶٨ ابتدا معنی رایج علامت تجاری را توضیح می دهد اما همچنین به دیگر دارایی های غیر ملموس (IA) شامل حقوق معنوی (IPR) می پردازد که اغلب جزو تعاریف حاشیه ای «برند» هستند. 
استاندارد بین المللی گزارش دهی مالی ٣ (IFRS٣) نحوه تعریف و ارزش گذاری تمام دارای های مورد نیاز را مشخص می کند. این استاندارد به ۵ نوع دارایی غیر ملموس اشاره می کند. 
تحلیل رفتاری
دومین الزام انجام یک تحلیل رفتاری کامل است. فرد ارزیاب هنگام ارزش گذاری برندی خاص باید با توجه به نوع رفتار نیروی کار در هر بخش جغرافیایی، با هر نوع مشتری و محصول به اظهار نظر بپردازد. 
تحلیل مالی
ایزو ١٠۶۶٨ سه رویکرد ارزش گذاری مختلف مشخص می کند رویکرد های بازاری، هزینه و درآمد. هدف ارزش گذاری برند، اساس ارزش و خصوصیات برند مورد نظر نوع رویکرد را برای محاسبه ارزش آن برند مشخص می کند. 
کاربرد ارزش گذاری برند
ایزو ١٠۶۶٨ ارائه کننده یک چهارچوب کاری ثابت برای ارزش گذاری محلی، ملی، و بین المللی برندهای بزرگ و کوچک است. هدف اصلی فراهم سازی رویکردی شفاف، قابل تلفیق و قابل تکرار در ارزش گذاری برند بوده است. در ابتدای ظهور این استاندارد انتظار می رود بسیاری از شرکت ها برند خود را برای اولین بار ارزش گذاری کنند و یا ارزش آن را براساس استاندارد مجددا مشخص کنند. 
ارزش گذاری برند و استراتژی برند   
کاربرد های بازرگانی رایج ارزش گذاری برند، بررسی معماری و موجودی برند هستند. 
بررسی موجودی برند در نظر می گیرد آیا تعداد درستی از برندها در موجودی قرار دارند یا خیر. بررسی معماری برند مشخص میکند که آیا برند بیش از حد توسعه یافته و شاخه شاخه شده است. 
در هر دو مورد، تحلیل ارزش گذاری برند می تواند به انتخاب بهترین استراتژی موثر کمک کند. برای شناخت بهتر شرایط بازار، ارزش گذاری برند در تجدید بنای موجودی برند و اصلاح معماری برند به شرکت ها کمک می کند. 
دارایی های نامشهود بسیار با ارزشمند و برند هر سازمان از ارزشمندترین آنهاست که کمتر کسی نیز آن را درک کرده است . تعیین ارزش برند به نحوی که موثق باشد کار گرانقدریست . این استاندارد بین المللی رویکردی مناسب و معتبر به ارزش گذاری برند ارائه می دهد و از جنبه های مالی، رفتاری و قانونی به آن می پردازد. 
این استاندارد بین المللی تعیین کننده الزاماتی پیرامون رویه ها و روش های اندازه گیری ارزش مادی برند می باشد. 
در این استاندارد بین المللی چارچوبی برای ارزش گذاری برند مشخص می شود نظیر اهداف ، مبناهای ارزش گذاری ، رویکرد های ارزش گذاری، روش های ارزش گذاری و یافتن داده ها و فرضیات کیفی را دربر میگیرد. هم چنین روش های گزارش دهی درباره نتایج ارزش گذاری را عنوان می کند. 
ارزش گذاری برند بسته به موقعیت سازمان می تواند برای اهداف زیر استفاده شود:
تامین منابع مالی و جذب شریک تجاری 
ارزش گذاری سهام و ورود به بازار بورس 
اخذ وام و تسهیلات بانکی 
برنامه ریزی استراتژیک و مدیریت برند 
درج در گزارشات مالی و حسابداری 
پرداخت خسارت ، دیون و ورشکستگی 
استفاده در دعاوی حقوقی و قضایی 

 

دفتر تهران: سهروردی شمالی- انديشه اصلی- نبش انديشه 6- پلاک 23
تلفن: 88471412 - 88471404 - 88471400 (021) - فاکس: 88440081 (021)

دفتر مشهد: بلوار فردوسی- نبش چهارراه فرامرز عباسی- مجتمع تجاری دهقان- طبقه سوم- واحد شماره 1
تلفن: 36068268 - 36068264 - 36068262 (051) - فكس: 36055477 (051)
تلفن مشاوره: 9099071741 (تلفن مشاوره بدون پیش شماره و تماس تنها از طریق تلفن ثابت امکان پذیر می باشد.)
Copyright © 2007 SohaToos. All rights reserved.
Design and Developed by: GreenWeb