• 19:29

  تهران

 • 15:59

  لندن

 • 18:59

  دبی

 • 22:59

  شانگهای

 • 17:59

  ترکیه

دوره های مرتبط با سیستمهای مدیریت زیست محیطی ISO 14000

دوره های مرتبط با سیستمهای مدیریت زیست محیطی ISO 14000

üممیزی انرژی

üآشنایی با مفاهیم EMS و ISO 14000

üتشریح الزامات استاندارد ISO 14000

üطرح ریزی و استقرار سیستم های مدیریت زیست محیطی ISO 14000

üمستند سازی و تدوین روشهای اجرایی سیستم های مدیریت زیست محیطی ISO 14000

üسر ممیزی سیستم های مدیریت زیست محیطی ISO 14000

دفتر تهران: سهروردی شمالی- انديشه اصلی- نبش انديشه 6- پلاک 23
تلفن: 88471412 - 88471404 - 88471400 (021) - فاکس: 88440081 (021)

دفتر مشهد: بلوار فردوسی- نبش چهارراه فرامرز عباسی- مجتمع تجاری دهقان- طبقه سوم- واحد شماره 1
تلفن: 36068268 - 36068264 - 36068262 (051) - فكس: 36055477 (051)
تلفن مشاوره: 9099071741 (تلفن مشاوره بدون پیش شماره و تماس تنها از طریق تلفن ثابت امکان پذیر می باشد.)
Copyright © 2007 SohaToos. All rights reserved.
Design and Developed by: GreenWeb