• 20:21

  تهران

 • 16:51

  لندن

 • 20:51

  دبی

 • 00:51

  شانگهای

 • 18:51

  ترکیه

دوره های مرتبط با ابزارهای مورد استفاده در طراحی

 
     

دوره های مرتبط با ابزارهای مورد استفاده در طراحی و استقرارسیستم های مدیریت کیفیت

üدوره های جامع آشنایی با چک لیست ارزیابی Sogedac 90 پژو فرانسه

üهزینه یابی کیفیت COQ

üتجزیه و تحلیل حالات خرابی و اثرات آن FMEA

üبسط عملکرد کیفیت QFD

üبرنامه ریزی نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه TPM

üآموزش نرم افزارهای فنون آماری STATGRAPH , MINITAB , SPSS

üمدیریت و کنترل پروژه

üطرح ریزی بهبود مستمر کیفیت

üآموزش ۵S ( آراستگی و نظم و ترتیب محیط کار به طریق ژاپنی )

üتجزیه و تحلیل سیستم های اندازه گیری MSA و روشهای قابلیت ماشین و فرایند

üبهبود مستمر فرایند CIP

üطراحی آزمایشها DOE سطح ۱

üطراحی آزمایشها DOE سطح ۲

üطراحی و تولید به کمک کامپیوتر CAD/CAM

üآنالیز ارزش VA

üطرح ریزی پیشرفته کیفیت محصول APQP

üفرایند تأیید قطعات تولیدی PPAP

üروشهای ساخت نمونه های دست ساز PROTOTYPE

üروشهای ساخت نمونه های دست ساز PROTOTYPE

üکنترل کیفیت و روشهای نمونه برداری

üزمان سنجی

üتحویل به موقع JIT

üبرنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی

üالگوسازی از رقبا Benchmarking

üآشنایی با نرم افزارهای کنترل پروژه

üتعمیرات و نگهداری جامع TPM

üکنترل کیفیت جامع TQC

 
 
     
دفتر تهران: سهروردی شمالی- انديشه اصلی- نبش انديشه 6- پلاک 23
تلفن: 88471412 - 88471404 - 88471400 (021) - فاکس: 88440081 (021)

دفتر مشهد: بلوار فردوسی- نبش چهارراه فرامرز عباسی- مجتمع تجاری دهقان- طبقه سوم- واحد شماره 1
تلفن: 36068268 - 36068264 - 36068262 (051) - فكس: 36055477 (051)
تلفن مشاوره: 9099071741 (تلفن مشاوره بدون پیش شماره و تماس تنها از طریق تلفن ثابت امکان پذیر می باشد.)
Copyright © 2007 SohaToos. All rights reserved.
Design and Developed by: GreenWeb