طراحی و ساخت دستگاه تولید شیر گاز

دستگاه ترانسفر ماشین کاری توپی مجموعه مغزی شیر رادیاتور

دستگاه ماشین کاری مهره کارتریج شیر مخلوط