نمایشگاه بین المللی بیمارستان سازی، تجهیزات و تأسیسات بیمارستانی

هفتمین نمایشگاه بین المللی بیمارستان سازی، تجهیزات و تأسیسات بیمارستانی

شماره تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر: 02188471400

شماره تماس 24 ساعته: 09127136831

24 تا 27 آذر ماه 1400