GCC (گواهینامه الزامی جهت صادرات به خلیج فارس)

تجارت خود را با دریافت گواهی نامه های بین المللی شناخته شده ارتقاء دهید.

وجود قانون های حمایتی برای رعایت استانداردها و سنجش كیفیت كالاهای تولیدی به وسیله كارشناسان مربوطه تاثیری مستقیم بر استفاده مصرف كنندگان دارد به گونه ای كه مردم با اعتماد به استانداردها به تهیه كالاهای موردنیاز خود می پردازند و این امر به ایجاد بازار رقابتی كمك شایانی می كند. این قبیل از كالاهای متمایز شده، اطمینان خاطر بیشتری را به مشتری می دهند. در عرصه بین الملل نیز لزوم رعایت استانداردها به عنوان معیاری جهانی با استقبال زیادی روبرو شده است.

GCC چه نوع گواهینامه ای است؟

جی سی سی گواهینامه الزامی جهت صادرات به حوزه خلیج فارس است. عموما تولیدکنندگان و واردکنندگان «محصولات عمومی» نیاز به دریافت گواهینامه ی GCC دارند که موید این است که محصولات آنها مورد بررسی قرار گرفته است و با اصول امنیت مصرف کنندگان مطابقت دارد. «محصولات عمومی» شامل محصولاتی هستند که مورد استفاده ی کودکان قرار نمی گیرند از جمله: مبلمان ، ابزارآلات، لوازم منزل، پوشاک، قالی، فرش، شمع، کبریت، فندک و غیره  

اخذ این گواهی نامه بر مبنای بررسی محصولات صورت میگیرد. نظارت های مورد نیاز به صورت مستقیم و یا الکترونیک صورت می گیرند.

از جمله عوامل مهمی که در اخذ گواهی نامه ی  GCC مطرح اند بررسی محصول، شرح مفصل و جزء به جزء آن، ارجاء به تمامی اصول امنیتی محصولات و مصرف کنندگان، بررسی و شناخت کامل واردکننده و یا تولیدکننده و ... هستند.

 

کارشناسان  ما در شرکت مشاور صنعتی سهاتوس با پیاده سازی دقیق و موثر همه دستورالعمل های مورد نیاز شرکت فرآیند دریافت مدرک GCC و سایر  استانداردها را برای شما ساده خواهند کرد. بهتر است برای اخذ مدرک GCC و تمامی استاندارد های داخلی و بین المللی بر روی تخصص کارشناسان شرکت مشاور صنعتی سهاتوس به منظور کاهش هزینه ها ریالی و مالی خود حساب کنید.