بیست و هشتمین نمایشگاه لوستر و چراغهای تزئینی

بیست و هشتمین نمایشگاه لوستر و چراغهای تزئینی

در نمایشگاه لوستر و چراغ های روشنایی و تزئینی تهران که تلفیقی از صنعت و هنر است صنایع، دستگاه ها و تجهیزات مختلف مربوط به این صنعت نیز به نمایش گذاشته خواهد شد .

شماره تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر: 02188471400

شماره تماس 24 ساعته: 09127136831

21 تا 24 دی ماه 1400