نمایشگاه بین المللی فرودگاه ، هواپیما، پرواز ، صنایع و تجهیزات وابسته

هفتمین نمایشگاه بین المللی فرودگاه ، هواپیما، پرواز ، صنایع و تجهیزات وابسته

شماره تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر: 02188471400

شماره تماس 24 ساعته: 09127136831

12 تا 15 دی ماه 1400